MAKLUMAT

Dengan Ini, Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan dan Apabila Tidak Menepati Janji Ini, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundangan-Undangan  Yang Berlaku